Przysłówki miary


Algo - nieco, cokolwiek
Apenas - tylko, jak tylko, zaledwie
Asaz - dość
Aun - nawet
Bastante - dosyć, dosć
Casi - prawie
Cuanto, cuan - ile, jak bardzo
Demasiado - za dużo, zbyt, za bardzo
Harto - zbyt, bardzo
Hasta - nawet
Incluso, inclusive - nawet
Más - więcej, bardziej
Menos - mniej
Nada - nic
Poco - mało
Tanto, tan - tyle, tak bardzo

Przysłówek muy określa tylko przymiotniki i przysłówki (więcej informacji znajdziesz tutaj), a przysłówek mucho tylko czasowniki.

Wyrażenia przysłówkowe:
Al menos, a lo menos - przynajmniej
A lo suno - najwyżej
Cada vez más - coraz więcej, coraz bardziej
Cada vez menos - coraz mniej
Más o menos - mniej więcej
Poco a poco - pomału, po trochu
Por lo menos - przynajmniej