Przysłówki miejsca


Najczęściej używane przysłówki miejsca w języku hiszpańskim mają odpowiedniki w polskich ‚tu’ i ‚tam’ jednak w języku hiszpańskim ich użycie jest nieco bardziej skomplikowane. Przysłówki te są trzystopniowe i wskazują:
a) miejsce bliższe mówiącego
b) miejsce bliższe rozmówcy (bardziej oddalone od mówiącego)
c) miejsce odległe od mówiącego i rozmówcy:

a) aquí, acá
b) ahí tu
c) allí, allá tam

Pozostałe spośród najważniejszych przysłówków miejsca:
Abajo - niżej, poniżej, na dole
Adelane - naprzód
Adonde - donikąd
Allende - dalej
Aquende - bliżej
Arriba - wyżej, na górze, ww górze
Atrás - w tyle, z tyłu
Cerca - blisko
Debajo - w dole, poniżej
Dedonde - skąd
Delante - na przedzie, z przodu
Dentro - w środku, wewnątrz
Detrás z tył¨
Donde - gdzie
Encima - w górze, na górze
Enfrente - naprzeciwko
Fuera - na zewnątrz
Lejos - daleko