Przysłówki sposobu


Większość przysłówków sposobu pochodzi od przymiotników dlatego tworzy się je poprzez dodanie końcówki -mente:

Tworzenie przysłówka poprzez dodanie -mente do przymiotnika
przymiotnik
forma żeńska
przysłówek
lento - wolny
lenta
lentamente - wolno
rapido - szybki
rapida
rapidamente - szybko
largo - długo
larga
largamente - długo

Dwa często spotykane przysłówki sposobu, które nie są tworzone poprzez dodanie końcówki:
Bueno - dobry -> bien - dobrze
Malo - zły -> mal - źle


Jest też grupa przymiotników kończących się w rodzaju męskim na -o, które nie zmieniają się gdy pełnią funkcję przysłówka:
Bajo - niski, nisko
Caro - drogi, drogo
Quedo - cichy, cicho