Hiszpański rodzajnik

W języku hiszpańskim występują rodzajniki określone i nieokreślone. Odmieniają się one przez liczbę (pojedyncza, mnoga) i rodzaj (męski, żeński, nijaki) i muszą się zgadzać z określanym rzeczownikiem.

Rodzajniki określone (aríiculos determinados)
rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
liczba pojedyncza
el
la
lo
liczba mnoga
los
las
-

Jeśli rzeczownik zaczyna się od akcentowanej samogłoski a (pisanej również jako ha)żeński rodzajnik określony ma w liczbie pojedynczej męską formę el, un:
El habla, un habla - mowa
El agua, un agua - woda

Rodzajnikinie określone (aríiculosin determinados)
rodzaj męski
rodzaj żeński
liczba pojedyncza
un
una
liczba mnoga
- (unos)
- (unas)

Liczba mnoga rodzajników nieokreślonych unos i unas nie jest używana zbyt często.


Rodzajnik określony el może przyjmować formy ściągnięte al, del gdy łączy się z przyimkami a, de:
Voy al pueblo - Jadę do wsi.

Jednak nie używa się form ściągniętych przed nawą własną i gdy przyimek odnosi się do bezokolicznika:
Vino de el Cairo. - Przyjechał z Kairu.