Dwa znaczenia liczby mnogiej


W języku hiszpańskim występują rzeczowniki, które mają dwa różne znaczenia w liczbie mnogiej. Oto kilka z nich:
Esposa - małżonka esposas - małżonki, kajdanki
Gemelo - bliźniak gemelos - bliźniacy, spinki
Grillo - świerszcz grillos - świerszcze kraty
Hijo - syn hijos - synowie, dzieci
Hermano - brat hermanos - bracia, rodzeństwo
Letra - litera letras - litery, literatura
Padre - ojciec padres - ojcowie, rodzice
Voz - głos voces - głosy, wołanie o pomoc