Liczba noga rzeczowników


Aby stworzyć liczbę mnogą hiszpańskich rzeczowników z reguły trzeba dodać do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę -s, jednak zależnie od akcentowania można podsumować tworzenie liczby mnogiej w następujący sposób:

Końcówka liczby pojedynczej
Końcówka liczby mnogiej
Przykłady
nieakcentowana samogłoska
akcentowane é
+ s
mesa stół -> mesas stoły
pie stopa -> pies stopy
café kawa -> cafés kawy
akcentowana samogłoska (ale nie é)
-y
spółgłoska
+ es
sofá sofa -> sofás sofy
rey król -> reys królowie
mes miesiąc -> meses miesiące

Inne końcówki liczby mnogiej rzeczowników w zależności od końcówki liczby pojedynczej:

Końcówka l. pojedynczej
Końcówka l. mnogiej
Przykłady
-z
-ces
voz (głos) - voces
-x
-ces
onix (onyks) - onices
-c
-ques
vivac (biwak) - vivaques