Hiszpańska strona bierna z SE


Strona bierna z se może zastępować stronę bierną z ser (ale nie z estar) jeśli wykonawca czynności nie jest określony. Konstrukcja strony biernej z se wygląda tak:

Se + czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej + rzeczownik w liczbie pojedynczej
lub
Se + czasownik w 3 osobie liczby mnogiej + rzeczownik w liczbie mnogiej

Na przykład:
Se vende aqua. - Sprzedaje się wodę.
Se venden flores. - Sprzedaje się kwiaty.

Zobacz jak napisać
hiszpańskie znaki
interpunkcyjne
i diakrytyczne
na polskiej klawiaturze


Zobacz także
Participio Pasado