Hiszpańska strona bierna z ser


Strony biernej z ser używa się do wyrażania czynności zakończonych i niezakończonych. Jeśli hiszpańskie zdanie jest w czasach presente lub imperfecto tłumaczymy je na język polski za pomocą czasowników niedokonanych. Natomiast zdania w pretérito indefinido i perfecto tłumaczymy jako formy dokonane.

Zdania w stronie biernej z ser układamy według następującego wzoru:

Podmiot + odpowiednio odmienione ser + participio pasado + por + wykonawca czynności.

Este libro fue escrito por Gail Stein. - Ta książka została napisana przez Gail Stein.
Estas tortas fueron preparadas por mi padre. - Te ciastka zostały przygotowane przez mojego ojca.

Strona bierna z ser w kilku czasach
czas
przykład
tłumaczenie na polski
Presente de Indicativo
La profesora es respetada por sus colegas.
Nauczycielka jest szanowana przez uczniów.
Pretérito Indefinido
El regalo no fue recibido por Julio.
Prezent nie został odebrany przez Julio.
Pretérito Imperfecto
Las reglas eran repetidas por los alumnos.
Reguły były powtarzane przez uczniów.
Futuro imperfecto
Los obradores serán pagados por su jefe.
Pracownicy będą opłaceni przez szefa.

Zobacz jak napisać
hiszpańskie znaki
interpunkcyjne
i diakrytyczne
na polskiej klawiaturze


Zobacz także
Participio Pasado