Hiszpański tryb rozkazujący - modo imperativo


Hiszpański tryb rozkazujący jest niezwykle podobny do polskiego trybu rozkazującego. Zarówno zakres użycia jak i składnia są bardzo podobne, z jednym drobnym wyjątkiem: w języku hiszpańskim dopuszcza się możliwość opuszczania zaimków grzecznościowych usted i ustedes jednak w jezyku polskim nie można opuścić słów "pan, pani, państwo":
Pase usted. - Niech pan wejdzie.
Można również powiedzieć po prostu "Pase" co również tłumaczy się jako "Niech pan wejdzie".

Kilka przykładów użycia trybu rozkazującego:
No corran - Nie biegaj.
¡Recoja (Ud.) los papeles! - Podnieś papiery!
¡No lleguen (Uds.) tarde! - Nie spóźnij się!

Odmiana czasowników w trybie rozkazującym
habl-ar
com-er
abr-ir
habl-a
com-e
abr-e
usted
habl-e
com-a
abr-a
nostros/as
habl-amos
com-amos
abr-amos
vostros/as
habl-ad
com-ed
abr-id
ustedes
habl-en
com-an
abr-an

Odmiana czasowników nieregularnych w trybie rozkazującym
Liczba pojedyńcza
Liczba mnoga
tu
el / ella
nostros/as
vostros/as
ellos/ellas
decir - powiedzieć
di
diga
digamos
decid
digan
hacer - robić
haz
haga
hagamos
haced
hagan
irse - iść
vete
vayase
vayamos
idos
vayanse
poner - położyć
pon
ponga
pongamos
poned
pongan