Hiszpański tryb warunkowy II typu


Drugi tryb warunkowy w języku hiszpańskim odnosi się do teraźniejszości, lub przyszłości i opisuje sytuacje hipotetyczne i czynności, które raczej się nie wydarzą. Struktura zdań w drugim trybie warunkowym może być przedstawiona tak:

Potencial simple + Si + Pretérito imperfecto de subjuntivo.


Ale ponieważ kolejność zdań składowych jest dowolna taką samą myśl można wyrazić również z odwrotnym szykiem:

Si + Pretérito imperfecto de subjuntivo + Potencial simple.


Przykładowe zdania w drugim trybie warunkowym:
Si tuviera bastante dinero, él iría a Europa. - Gdyby miał pieniądze pojechałby do Europy.
Si pudiese, viviría en Kairo. - Gdyby mógł mieszkałby W Kairze.