Hiszpański tryb warunkowy (condicional, potencial)


W języku hiszpańskim występują cztery tryby (lub okresy) warunkowe:
1. Zdania warunkowe I typu
2. Zdania warunkowe II typu
3. Zdania warunkowe III typu
4. Zdania warunkowe mieszane

Wszystkie tryby warunkowe są nieco skomplikowane i mogą wymagać wiele czasu i praktyki aby je biegle opanować. Okresy warunkowe opisują pewien stopień prawdopodobieństwa, że jakieś czynności zostaną wykonane jeśli zostanie spełniony jakiś warunek (stąd nazwa). Tryby warunkowe odnoszą się do różnych okresów czasu i wyrażają inny stopień prawdopodobieństwa.

Na odpowiednich podstronach przedstawiamy reguły odnośnie używania konkretnych trybów, konstrukcję zdań, i przykładowe zdania w języku hiszpańskim i ich tłumaczenia na język polski.