Hiszpański tryb warunkowy - mieszany


Mieszany tryb warunkowy w języku hiszpańskim wyraża czynności, które nie mogą zostać zrealizowane w teraźniejszości, ponieważ w przeszłości nie zostały spełnione pewne warunki. Konstrukcja mieszanego trybu warunkowego może zostać przedstawiona w następujący sposób:

Potencial simple + Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo.


jednak ponieważ kolejność zdań składowych jest dowolna mieszany tryb warunkowy może wyglądać także tak:

Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo + Potencial simple.


Przykładowe zdania w mieszanym trybie warunkowym:
Si me hubiera casado con el, ahora tendria mucho dinero. - Gdybym za niego wyszła miałabym dużo pieniędzy.
No serian felices si hubieran decidido mudarse al campo. - Nie byliby szczęśliwi, gdyby się byli przenieśli na wieś.