Zaimki osobowe

Zaimki osobowe
liczba pojedyncza
liczba mnoga
yo - ja
nosotros, nosotras - my
tú - ty, usted - pan, pani
vosotros, vosotras - wy, ustedes - panowie, panie, państwo
él - on, ella - ona , ello - ono
ellos - oni, ellas - one

Zaimek ello jest charakterystyczny dla języka literackiego i dlatego nie jest używany w mowie codziennej.
W odróżnieniu od języka polskiego wszystkie zaimki w liczbie mnogiej formę męską i żeńską. Jednak gdy mówimy o grupie złożonej i z mężczyzn i z kobiet używamy formy męskiej.