Zaimki dzierżawcze

Nieakcentowane formy zaimków dzierżawczych
osoba
liczba pojedyncza
liczba mnoga
1.
mi - mój, moja
mis - moje
2.
tu - twój, twoja
tus - twoje
3.
su - jego, jej
sus

Nieakcentowane formy zaimków dzierżawczych
osoba
rodzaj męski
rodzaj żeński
liczba pojedyncza
liczba mnoga
liczba pojedyncza
liczba mnoga
1.
nuestro - nasz
nuestros - nasze
nuestra - nasza
nuestras - nasze
2.
vuestro - wasz
vuestros - wasze
vuestra - wasza
vuestras - wasze
3.
su - ich
sus - ich
su - ich
sus - ich
mi libro - moja książka
tu libro - twoja książka
su libro - jego książka

nuestro libro - nasza książka
vuestro libro - wasza książka
su libro - ich książka
mis libros - moje książki
tus libros - twoje książki
sus libros - jego (jej) książki

nuestros libros - nasze książki
vuestros libros - wasze książki
sus libros - ich książki
Akcentowane formy zaimków dzierżawczych
osoba
rodzaj męski
rodzaj żeński
liczba pojedyncza
liczba mnoga
liczba pojedyncza
liczba mnoga
1.
mío
míos
mía
mías
2.
tuyo
tuyos
tuya
tuyas
3.
suyo
suyos
suya
suyas

Akcentowane formy zaimków dzierżawczych
osoba
rodzaj męski
rodzaj żeński
liczba pojedyncza
liczba mnoga
liczba pojedyncza
liczba mnoga
1.
nuestro
nuestros
nuestra
nuestras
2.
vuestro
vuestros
vuestra
vuestras
3.
suyo
suyos
suya
suyas
 

Nieakcentowane formy hiszpańskich rzeczowników występują zawsze przed rzeczownikiem, a formy akcentowane po rzeczowniku, lub samodzielnie.