Formy przypadkowe zaimków osobowych

Jedyna część mowy w języku hiszpańskim, która odmienia się przez przypadki to zaimki osobowe. Odmieniają się one jedynie przez cztery przypadki: pierwszy odpowiada polskiemu mianownikowi (kto? Co?), drugi celownikowi (komu? Czemu?), trzeci biernikowi (kogo? Co?), a czwarty nie ma odpowiednika w języku polskim, ale reguła odnośnie jego używania jest niezmiernie prosta: występuje on po przyimkach.

Odmiana zaimków osobowych przez przypadki
I
yo
él
ella
ello
II
me
te
le
le
-
III
me
te
lo, le
la
lo
IV
ti
él
ella
ello
I
nostros (as)
vostros (as)
ellos
ellas
II
nos
os
les
les
III
nos
os
los, les
las
IV
nostros (as)
vostros (as)
ellos
ellas
 

Zaimki grzecznościowe usted i ustedes mają inną odmianę:

Odmiana zaimków grzecznościowych usted i ustedes
przypadek
rodzaj męski
rodzaj żeński
I
usted
II
le
III
le, lo
la
IV
usted
liczba mnoga
I
ustedes
II
les
III
les, los
las
IV
ustedes