Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone w języku hiszpańskim dzielą się na odmienne i nieodmienne.

Zaimki nieokreślone odmienne
rodzaj męski
rodzaj żeński
l. pojedyncza
l. mnoga
. pojedyncza
l. mnoga
jakiś
alguno
algunos
alguna
algunas
pewien
cierto
ciertos
cierta
ciertas
jakikolwiek
cualquiera
cualesquiera
cualquiera
cualesquiera
ten sam
mismo
mismos
misma
mismas
dużo
mucho
muchos
mucha
muchas
żaden
ninguno
ningunos
ninguna
ningunas
inny
otro
otros
otra
otras
mało
poco
pocos
poca
pocas
taki
tal
tales
tal
tales
tyle
tanto
tantos
tanta
tantas
cały
todo
todos
toda
todas
kilka
-
unos
-
unas


Puedes suscribirte a alguno de nuestros servicios. - Możesz zapisać się na jakąś naszą usługę.
Me queda mucho por hacer. - Mam jeszcze dużo do zrobienia
Ninguna de ellas va al parque.- Nikt z nich nie idzie do parku.
Quiero otro. - Chcę inny.
Èl comió todo. - Zjadł wszystko.

Zaimki nieokreślone nieodmienne
algo
coś
alguien
ktoś
así
taki, taka
cada
każdy, każda
cada uno
każdy
demás
pozostali, pozostałe
nada
nic
nadie
nikt


¿Me llamó alguien? - Ktoś do mnie dzwonił?
Necesito a alguien que pueda escribir. - Potrzebuję kogoś kto umie pisać.
Veo algo grande y blanco. - Widzę coś dużego i białego.
Nada me parece cierto. - Nic nie wydaje mi się pewne.
Nadie me cree. - Nikt mi nie wierzy.