Zaimki względne

Zaimki względne
rodzaj męski
rodzaj żeński
l. pojedyncza
l. mnoga
l. pojedyncza
l. mnoga
którego
cuyo
cuyos
cuya
cuyas
który
que
que
qe
que
który
quien
quienes
quien
quienes
który
el cual
los cuales
la cual
las cuales
który
el que
los que
la que
las que
wszystko co
cuanto
cuantos
cuanta
cuantas
lo que - to, co
lo caul - to, co


  • Zaimek que odnosi się do osób i przedmiotów:
Compré los zapatos que ella quería. - Kupiłem buty, które chciała.
Trajimos el auto que pediste. - Sprowadziliśmy auto, o które prosiłeś.


  • Zaimek quien (quienes) używany jest tylko w odniesieniu do osób. Występuje najczęściej po przyimkach:
¿Donde están las secretarias a quienes hablé esta mañana? - Gdzie są sekretarki, z którymi rozmawiałem dziś rano?
María es la mujer con quien quería casarme. - Maria jest kobietą, z którą chciał się ożenić.