Egzaminy DELE


Dele to skrót od Diplomas de Español como Lengua Extranjera czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Egzaminy DELE to jedyne oficjalne egzaminy uznawane międzynarodowo i sygnowane przez Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu Hiszpanii. W Polsce egzaminy DELE organizuje Instytut Cervantesa.

Zależnie od poziomu biegłości językowej egzaminy DELE można zdawać na poniższych poziomach:

W Polsce egzaminy DELE przeprowadzane są w:
  • Częstochowie - Akademia Polonijna Instytut Praktycznej Nauki Języków Obcych
  • Gdańsku - Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego
  • Krakowie - Instytut Cervantesa w Krakowie
  • Lublinie - Euro Edukacja
  • Łodzi - Szkoła Języków Obcych PRIMA
  • Poznaniu - Studium Języków Obcych Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • Rzeszowie - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych PROMAR INTERNATIONAL
  • Szczecinie - Academia de Español Salamanca
  • Warszawie - Instytut Cervantesa w Warszawie
  • Wrocławiu - Uniwerystet Ekonomiczny Studium Języków Obcych