Czas przyszły - Futuro Perfecto - Twierdzenia

Do tworzenia zdań twierdzących w czasie Futuro Perfecto niezbędny jest odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy haber i czasownik w formie Participio Pasado. Konstrukcja zdania twierdzącego może być przedstawiona jako:

Podmiot + Futuro Imperfecto de Haber + Participio Pasado + dopełnienie.

Tak jak w innych hiszpańskich zdaniach podmiot może zostać zupełnie pominięty.

Kilka przykładowych zdań twierdzących:
Pablo le habrá dado un regalo a su esposa. - Pablo da prezent żonie.
Me habré lavado las manos. - Umyję ręce.