Hiszpański tryb łączący - modo subjuntivo


Hiszpański tryb modo subjuntivo zwany po polsku trybem łączącym nie ma odpowiednika w języku polskim. Jego użycie przypomina często polską konstrukcje z „aby, żeby”, jednak ponieważ w języku hiszpańskim modo subjuntivo jest bardzo często używane można powiedzieć, że służy do wyrażania takich rzeczy jak:

  • pragnienie i chęć:

Prefiero que Ud. abra las ventanas. - Wolałbym żeby Pan otworzył okna.
Que se hagan realidad tus suenos. - Niech spełnią się Twoje życzenia.

  • radę, polecenie, prośbę

Os pidamos que nos ayuden. - Prosimy was, żebyście nam pomogli.

  • nakaz, zakaz

Es importante que los niños no griten. - Ważne jest żeby dzieci nie krzyczały.
El profesor quiere que los alumnos aprendan mucho. - Nauczyciel chce żeby dzieci dużo się uczyły.

  • konieczność, potrzebę

Es imprescindible que nos escuchen. Ważne jest, żeby nas słuchali. Es necesario que me envies eso.  Konieczne jest, byś mi to wysłał.

  • wątpliwość, niepewność

Yo dudo que usted vaya al Perú en diciembre. - Wątpie czy pojedziesz do Peru w grudniu.

  • smutek, żal, radość

Me da pena que hayas ido. - Szkoda, że już poszedłeś.
Nos alegra mucho que nos  hayan visitado. - Jesteśmy szczęśliwi, że nas odwiedzili.