Hiszpański tryb łączący - modo subjuntivo - przydatne wyrażenia


Ponieważ używanie trybu łączącego może być z początku nieco kłopotliwe być może warto zwrócić uwagę na fakt, że tryb łączący występuje często z poniższymi wyrażeniami:
a menos que ... - jeśli nie / chyba, że
antes (de) que ... - przed
con tal (de) que ... - pod warunkiem, że
cuando ... - kiedy
después (de) que ... - po
dudar que ... - wątpię, że
en caso de que ... - w razie gdyby..
en cuanto ... - jak tylko
es aconsejable que ...- wskazane jest
es bueno que ... - to dobrze, że
es difícil que ... - mało prawdopodobne, że
es dudoso que ... - wątpliwe, że
es fácil que ... - możliwe, że
es importante que ... - ważne żeby
es imposible que ... - niemożliwe, że
es improbable que ... - mało prawdopodobne, że
es incierto que ... - to niepewne czy
es increíble que ... - niewiarygodne, że
es (una) lástima que ... - szkoda, że
es malo que ... - niedobrze, że
es menester que ... - niezbędne, żeby
es posible que ... - możliwe, że
es preferible que ... - lepiej, żeby
es probable que ... - możliwe, że
es terrible que ... - straszne, że
hasta que ...dopóki
insistir en que ... Nalegać na (że)
mandar que ... - po to aby
más vale que ... - lepiej, żeby
mientras que ... - podczas, gdy
negar que ... - zaprzeczać, że
no creer que ... - nie wierzyć, że
no estar seguro de que ... - nie być pewnym, że
no es verdad que ... - nieprawda, że
para que ... - po to, aby
preferir que ... - woleć, aby
prohibir que ... - zabraniać
recomendar que ... - polecać
sentir que ... - żałować
tan pronto como ... - jak tylko
temer que ... - obawiać się