Zastosowania hiszpańskiego przyimka „excepto”:

  • Po przetłumaczeniu hiszpańskiego przyimka excepto na polski ‚z wyjątkiem’ nie powinno być większych problemów z jego użyciem:
Cualquiera excepto él! - Wszyscy z wyjątkiem niego.
Y todos, excepto el Reino Unido, tendrán una situación de equilibrio para el año 2004. - Wszyscy z wyjątkiem Wielkiej Brytanii zbilansują budżet przed 2004.