Przysłówki określające twierdzenia, przeczenia i wątpliwości

Acaso, quizá, quizás - chyba, może
Tal vez, pewnie, chyba, może
No - nie
Sí - tak
Ni - ani
Anún, hasta - nawet


Wyrażenia przysłówkowe:
Máa bien - raczej
No con mucho - wcale nie
Por cierto - z pewnością
Puede ser - być może
Ni siquiera - nawet nie