Hiszpański tryb warunkowy III typu


Trzeci hiszpański tryb warunkowy odnosi się do przeszłości i wyraża nasze marzenia, lub inaczej mówiąc opisuje sytuacje, które nie mogą się wydarzyć. Zdania w trzecim trybie warunkowym tworzymy tak:

Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo + Potencial compuesto.


lub w taki sposób:

Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo + Pluscuamperfecto de subjuntivo.


Przykładowe zdania w trzecim trybie warunkowym:
Si hubiera podido habria venido a la fiesta. - Gdyby mógły przyszedłby na imprezę.
Si nos hubieran avisado antes habriamos tenido que esperar. - Gdyby nas wcześniej powiadomili nie musielibyśmy czekać.