Hiszpańskie Tryby


W języku hiszpańskim występują cztery tryby: tryb oznajmujący (modo indicativo), tryb łączący (modo subjuntivo), tryb warunkowy (condicional, potencial), praz tryb rozkazujący (modo imperativo). Ponieważ praktycznie wszystkie zdania twierdzące opisane w poszczególnych czasach są w trybie oznajmującym i jest to jedna z pierwszych rzeczy, których uczymy się rozpoczynając swoją przygodę z językiem hiszpańskim tryb oznajmujący zostanie tu pominięty a skupimy się na opisaniu wszystkich innych trybów.

Zobacz jak napisać
hiszpańskie znaki
interpunkcyjne
i diakrytyczne
na polskiej klawiaturze


Zobacz także
Participio Pasado