Hiszpańskie rzeczowniki


Rzeczownik odpowiada na pytania kto? co?. W języku hiszpańskim rzeczownik nie odmienia się przez przypadki - ma tylko rodzaj męski i żeński, oraz liczbę pojedynczą i mnogą. W poniższej tabeli rozpisane są końcówki hiszpańskich rzeczowników zależnie od ich rodzaju:

Zmiana końcówki
Przykłady
rodzaj męski
rodzaj żeński
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
-o
-a
chico chłopiec
lobo wilk
chica dziewczyna
loba wilczyca
-o 
-ina
gallo kogut
gallina kura
 
+ -ina
rey król
reína królowa
-ente
-enta
sirviente sługa
sirvienta służąca
-e
-a
sastre krawiec
sastra krawcowa
-or
-ora
señor pan
señora pani
-tor
-tora
corrector korektor
correctora korektorka
-dor
-dora
aviador pilot
aviadora
-tor
-triz
actor aktor
actriz aktorka
-ión
-ióna
gorrión wróbel
gorriona
-al
-ala
general generał
generala
 
+ -esa
alcalde burmistrz
consul konsul
alcaldesa
consulesa
-ta 
-tisa
poeta poeta
poetisa poetka
+ -isa
pitón pyton
pitonisa